Pro investory

Základní údaje

 • 12.503 m2 pozemků
 • 1.942 m2 podlah.ploch ve zděných budovách
 • 21 dřevěných chat

Účel užití objektu

 • rekreační zařízení
 • komunitní domy seniorů
 • hospic
 • středisko volného času
 • školy v přírodě a adaptační pobyty
 • letní dětské tábory a soustředění
 • zázemí pro skauting
 • a další

Kdo může být investorem

Jednoduše kdokoliv – fyzická či právnická osoba, zájmové sdružení (jako např. Skaut), územní samosprávný celek, svazek obcí, příspěvková organizace, …

Dotační tituly

Na pořízení, údržbu a provozování takovéhoto areálu lze využít řadu dotačních titulů. Pro inspiraci uvádíme pár odkazů:

Odkaz na stránku nabídky k prodeji s kontaktními údaji

https://www.remax-czech.cz/reality/detail/240501/prodej-komercniho-objektu-12439-m2-horni-jeleni